Aviso legal

Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Anainas Sociedade Cooperativa Galega informa que se atopa inscrita no Libro de Inscrición de Sociedades Cooperativas no Tomo VIII, folla 424-STC e baixo o Asento núm. 1, clasificándose como Cooperativa de Traballo Asociado, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

  • Denominación social: Anainas Sociedade Cooperativa Galega
  • C.I.F.: F70551213
  • Domicilio social: Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 93 - 1º / 15141 Vilarrodís (Arteixo) - A Coruña (España)
  • Teléfono: +34 881 183 003 / +34 613 06 59 95
  • Correo electrónico: hola@anainas.com

Todas as notificacións e comunicacións entre as persoas usuarias e Anainas Sociedade Cooperativa Galega consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Condicións de acceso e utilización

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.anainas.com (en adiante, A Web), do que é titular Anainas Sociedade Cooperativa Galega.

A navegación pola web de Anainas Sociedade Cooperativa Galega atribúe a condición da persoa usuaria do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada una das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, Anainas Sociedade Cooperativa Galega condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía,software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Anainas Sociedade Cooperativa Galega, sen que poidan entenderse cedidos á persoa usuaria ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

A persoa usuaria garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Anainas Sociedade Cooperativa Galega e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

A persoa usuaria obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. A persoa usuaria responderá fronte a Anainas Sociedade Cooperativa Galega ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidades

Anainas Sociedade Cooperativa Galega non se fai responsable do contido das páxinas web ás que a persoa usuaria poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a ispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

Anainas Sociedade Cooperativa Galega declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, ás persoas usuarias da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, Anainas Sociedade Cooperativa Galega non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir a persoa usuaria.

Uso de cookies e datos estatísticos

Esta páxina web pode recoller datos das súas visitas por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

Protección de datos

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.